Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/68/07

Uchwała Nr XII/68/07

Numer uchwały: 68
Numer sesji: 12
Rok: 2007

Uchwała Nr XII/68/07
Rady Gminy Wijewo
z dnia 10 października 2007r.


w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.


Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990r. /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142. poz.1591 ze zmianami/


Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Wójta Gminy Wijewo do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z
przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na zakup opału dla jednostek
organizacyjnych Gminy Wijewo do łącznej kwoty 273.000,00zł. na lata 2008-2010
obejmującej:
- w roku 2008 do wysokości 91.000,00zł.
- w roku 2009 do wysokości 91.000,00zł.
- w roku 2010 do wysokości 91.000,00zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Wijewo do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na
dofinansowanie zadania publicznego dotyczącego przeprowadzenia dowożenia uczniów
do szkół do łącznej kwoty 113.100,00zł. na lata 2008-2010 obejmującej:
- w roku 2008 do wysokości 37.700,00zł.
- w roku 2009 do wysokości 37.700,00zł.
- w roku 2010 do wysokości 37.700,00zł.

§ 2

Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne Gminy Wijewo w latach 2008-2010.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie