Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 18/04

Protokół Nr 18/04PROTOKÓŁ NR 18
z posiedzenia Komisji Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 11 maja 2004 roku.
============================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji stałych zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Zając - Wójt Gminy
Tomasz John - pracownik UG

Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały.
  3. Sprawy bieżące
  4. Kontrola stanu przygotowania do sezonu letniego.

Ad. pkt. 1

Posiedzeniu przewodniczyła Urszula Rimke - przewodnicząca Komisji Gospodarczej.
Przedstawiła porządek obrad posiedzenia.

Ad. pkt. 2

O wyjaśnienie i przedstawienie projektu uchwały poprosiła Wójta.
Wójt - w konsekwencji blędnych informacji i sugesti uchwala nie została na ostatniej Sesji pojęta.
Sprawa jest jednak ciągle otwarta. Pewny jest fakt, że do 2008 roku wysypisko musi być zrekultywowane. Jeśli nie przekażemy go do związku to cały ciężar rekultywacji spadnie na gminę (ok. 1 mil. za ha) .Podjęcie uchwały gwarantuje uzyskanie przez związek pieniędzy w wysokości 85 % na rekultywacje
Nie przekazując , będziemy zmuszeni do jego modernizacji zakupu urządzeń usprawniających , segregacji i utylizacji śmieci., co nie jest tanie poza tym trudno przewidzieć inne wymagania jakie mogą nałożyć na posiadaczy wysypisk.
Przygotowana uchwala w treści różni się od poprzedniej. Jest bardziej ogólnikowa
i mówi o przekazaniu wysypiska tylko do rekultywacji. Pozostałe szczegóły zapełnienia go , sposobu przekazania i terminów oraz kosztów gminy zostaną wynegocjowane w dodatkowych aneksach i umowach. Najkorzystniejszych dla gminy.
Genowefa Zielnica - śmieci będą zawsze, nie uciekniemy przed ich zagospodarowanie, a przepisy są coraz bardziej rygorystyczne . Należy wybrać mniejsze zło.
Urszula Rimke - co z monitoringiem po rekultywacji.
Wójt - będziemy starali się wynegocjować jak najkorzystniejsze rozwiązanie w aneksie do uchwały.
Stanisław Kasperski - koszt odbioru śmieci będzie wzrastał. Ludzie będą narzekać z pewnością.
Wójt - sa pewne stawki, których nie wolno przekroczyć dla 1m3 śmieciu
dowóz 2,5o i składowania 1,3o. Podwyżki mogą być ale nie będą wielkie.
Józef Pukacki - jeśli otworzymy wysypisko dla wszystkich to po przejściu do związku stawki mogą być niższe.
Wójt - może taka sytuacja mieć miejsce.
Tomasz John - nie przekazując rekultywacji do związku gmina ze względu na obciążenie finansowe będzie pozbawiona możliwości jakiegokolwiek inwestowania .
Projekt uchwały poddano pod zastanowienia do czasu Sesji.

Ad. pkt. 3

Urszula Rimke - na jakim etapie jest adaptacja przedszkola.
Wójt - jest uzgodniona ostateczna koncepcja, korzystna dla gminy. Koszt adaptacji powinien wynieść ok. 150 tys. Do końca czerwca powinno być pozwolenie na budowę,
Remont pałacu będzie prowadzony w minimalnym zakresie tj. wymiana kanalizacji , Co i remont pietra(malowanie okien., łaziwenki 3 i panele na podłogi.)

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował o pracach jakie są planowane do wykonania w ramach przygotowania do sezonu letniego.
1/ naprawa drogi ,
2/ malowanie domku,
3/ odnowienie tablicy informacyjnej,
Zatrudnionych będzie 4 ratowników . Sezon rozpoczynamy tradycyjnie ostatnia sobotę czerwca. Zatrudnimy również gospodarza terenu jak w roku ubiegłym.
Nie rozmawiałem jeszcze z Dyr. PZW w sprawie sprzątania brzegów jezior.
Urszula Rimke - czy planuje się rozmowy z podmiotami gospodarczymi z Brenna Ostrów na temat partycypacji w budowę oświetlenia ulicznego .
Wójt - nie planujemy tego , od 2005 roku wchodzi w życie nowa ustawa o drogach gminnych , być może wówczas będzie sytuacja własności dróg i obowiązków bardziej klarowna.
W wyniku przeprowadzonej kontroli wysunięto następujące wnioski :
1/ odnowić tablice informacyjną o Krajobrazowym Parku Przemęckim,
2/ odchwaścić boisko do siatkówki ,
3/ wykosić trawę pod ławkami,
4/ naprawić pomost,
5/ powycinać zakrzaczenia i gałęzie drzew na wysokości 2 m.,
6/ założyć zawór do wody przy ubikacjach,
7/ wykonać tablice informacyjną o szaletach,
8/ posprzątać ubikacje i teren wokół,

Na tym posiedzenie komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie