Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 9/03

Protokół Nr 9/03
PROTOKÓŁ Nr 9
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 13 listopada 2003 r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji Rewizyjnej zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi Zał. Nr 1
oraz
Grzegorz Milczarek - Dyrektor szkoły

Tematem posiedzenia była kontrola wydatków finansowych w Szkole Podstawowej
w Wijewie.
Przeanalizowano następując tematy :
1/Podręczniki dla pierwszoklasistów w ram ach wyprawki.
Dyrektor wyjaśnił, że wyprawki został rozdysponowane przez GOPS natomiast pozostałe podręczniki dla I klas zostały przydzielone po weryfikacji listy otrzymanej z OSP. Powołana została komisja weryfikacyjna , która zdecydowała o przydziale bezpłatnych podręczników..
Wszystkie pieniądze nie zostały wykorzystane ponieważ przyszły późno , ponadto książki były zamówione bezpośrednio w drukarni co obniżyło koszty ich uzyskania.. Podręczniki jak i wyprawki zostały wydane za potwierdzeniem odbioru.
Na wyprawki wydano 1170 zł. a na podręczniki 1974 zł.. Podręczniki otrzymały również dzieci z Górska na podstawie podpisanego z Przemętem porozumienia.

2/ Dożywianie - obecnie dożywianiem objętych jest 46 dzieci w ty, 7 z terenu gminy Przement . Do dożywiania kwalifikuje GOPS.

3/ Rozdysponowanie środków materiałowych .
Przeanalizowano wydatki na poszczególnych paragrafach.
Księgowa poinformowała, że w roku bieżącym nie zakupiono odzieży ochronnej tylko środki czystości. Na opał pozostało 1500 zł z czego do zapłacenia pozostała ostatnia dostawa miału. Braki powstały na paragrafie obsługa bankowa ponieważ zwiększone zostały opłaty za przelewy z 1 zł do 2,50 co znacznie zwiększyło koszty.

4/ Ponadto przeanalizowano różnice w poborach pod względem posiadanego wykształcenia oraz stopnia zawodowego. Wynagrodzenia w zalezności od stopnia zawodowego kształtują się następująco :
stażysta 1 708 ,-
kontraktowy 1 278 ,-
mianowany 1 617 ,-
dyplomowany 1 941,-

Do najpilniejszych zadań inwestycyjnych jakie należy wykonać na terenie szkoły należą : wymiana okien, malowanie, remont elewacji, przełożenie dachu, wymiana ławek.
Dla obsługi niezbędne były by nowy komputer oraz program kadrowy.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2003-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie