Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr VI/40/2007

Uchwała nr VI/40/2007

Numer uchwały: 2007/6/40
Numer sesji: 6
Rok: 2007UCHWAŁA Nr VI/ 40 /07
Rady Gminy Wijewo
z dnia 05 marca 2007 roku.
w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Wijewo.Na podstawie art. 26 ust. 1 pk. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2002 r. -
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 ze zmianami) w związku z art. 24j ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. -
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Gminy Wijewo Uchwala co następuje :


§ 1

Po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta nie stwierdza się wygaśniecie mandatu z powodu niezłożeni w terminie przez Wójta oświadczenia majątkowego o działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę Wójta .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Wijew

/ Stanisław Kasperski /
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie