Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXV/195/2005

Uchwała nr XXXV/195/2005

Numer uchwały: 2005/35/195
Numer sesji: 35
Rok: 2005UCHWAŁA NR XXXV/195/05
Rady Gminy Wijewo
z dnia 29 grudnia 2005r.w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142. poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. /tekst jednolity z dnia 7 stycznia 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 jak niżej:
1/ Przebudowa drogi gminnej we wsi Wijewo, ul. Piaski kwota 330.000,-zł.
2/ Adaptacja zespołu pałacowo - parkowego w Wijewie na siedzibę Centrum
Kulturalnego kwota 16.155,-zł.


§ 2
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na dzień 31.10.2006r.

§ 3
Plan finansowy określa podział tych wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie