Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/03

Protokół Nr 4/03


PROTOKÓŁ Nr 4
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 10 marca 2003 r.W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji Rewizyjnej zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi
załącznik Nr 1

Tematem posiedzenia zgodnie z zatwierdzonym przez Rade Gminy planem pracy na rok 2003 jest :
Ocena stanu technicznego budynków i placów stanowiące mienie gminne :
1/ budynek po byłym przedszkolu w Potrzebowie,
2/ baza SKR w Brennie oraz boisko na ul. Niwka,
3/ rozpoczęta budowa ośrodka zdrowia,
4/ budynek po szkole rolniczej w Radomyślu i podstawowej w Zaborówcu,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. Józef Pukacki otworzył posiedzenie i przedstawił tematykę posiedzenia.
Głównym celem jest sprawdzenie w jakim znajduje się mienie gminne, czy nie należy zabezpieczyć budynków i placów przed dalszym niszczeniem.
W celu dokładnego zorientowania się w tematyce postanowiono ocenić stan techniczny tych obiektów i placów dokonano wyjazdu na miejsce usytuowania w/w obiektów.

1. Budynek przedszkolu w Potzebowie.


  • na ścianach zewnętrznych widoczne zacieki,

  • szczeliny w górnej części budynku,

  • opierzenie dachu uszkodzone,

  • odpada tynk., ślady wilgoci,

2.  Sala wiejska Potrzebowo

 • zbita szyba,
 • nie pomalowane zewnętrze drzwi,
 • ubytki na schodach wejściowych,

  3. Boisko w Potrzebowie,

  • zadbane jak na obecna pore roku,

   4. Radomyśl- budynek po byłej szkole rolniczej.

   • brama wjazdowa, wyłamane zawiasy,
   • kominy uszkodzone, cegła skruszała,
   • uszkodzone dachówki zalegają rynny,
   • ubytki na dachu powodują zacieki ,
   • przed budynkiem zalegają gałęzie,

    5. Brenno - baza po byłym SKR .

    • oberwane zawiasy przy bramie wejściowej,
    • na dachu braknie kilkunastu płyt eternitowych,
    • nie zabezpieczona dziura po wadzie,
    • budynek magazynu otwarty,

     6. Boisko sportowe przy ul. Niwka .

     • wokół rosną krzaki.
     • Ogrodzenie stanowią resztki siatki,

      7. Zaborówiec - budynek po byłej szkole

      • urwana rynna przy głównym wejściu,
      • uszkodzone: gąsior i dachówka,
      • z tyłu budynku brak rynny,
      • opierzenie przy wystawce uszkodzone,
      • brak siatki ogrodzeniowej z tyłu budynku,
      • w budynku wilgoć,

       8. Wijewo - ośrodek zdrowia w budowie.

       • teren zabezpieczony , zamknięty
       • nie ma widocznych zaniedbań,


       Wnioski i ustalenia pokontrolne :

       Potrzebowo
       - budynek po byłym przedszkolu : zabezpieczyć budynek w Potrzebowie przed dalszym
       niszczeniem lub sprzedaż,
       - Sala wiejska : uzupełnić uszkodzone schody, zaszklić okno, pomalować drzwi ,
       Padomyśl
       - budynek po byłej szkole : uzupełnić uszkodzenia : brama, komin, dach lub dokonać
       sprzedaży budynku, usunąć gałęzie,
       Brenno
       - baza SKR : pomalować dach, zabezpieczyć dziurę po wadze, zamknąć magazyn ,
       naprawić bramę wjazdową,
       - boisko na ul. Niwka : wykarczować krzaki usunąć resztki siatki, wykosić w
       odpowiednim terenie trawę,
       Zaborówiec
       - budynek po szkole : usunąć uszkodzenia rynny, dachu , ogrodzenia, wilgoć w budynku
       lub dokonać sprzedaży. Część budynku zamieszkała przez lokatorów
       (d 20 lat) należałoby sprzedaż po przystępnej cenie.

       Na tym protokół zakończono.


       Podpisy Komisji Rewizyjnej
       Informacje powiązane:
       Typ dokumentu: Protokoły komisji
       Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
       Autor informacji: Anita Utracik
       Informację wprowadził:
       Dokument z dnia: 2003-03-10
       Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
       Zmian: 0


       Powiadom o zmianach w tym dokumencie