Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/03

Protokół Nr 3/03


PROTOKÓŁ Nr 3
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 31 stycznia 2003 r.W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji Rewizyjnej zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi
załącznik Nr 1
Tematem posiedzenia było kontrola działalności Samorządowego Przedszkola w Wijewie pod względem stanu technicznego budynku.

W posiedzeniu uczestniczyła dyr. Przedszkola mgr. Dorota Wolniczak, która objęła placówkę od września 2002 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Pukacki przedstawił temat i porządek posiedzenia.:
- wyjaśnienia dyr. Przedszkola ,
- oględziny (przegląd) placówki i całego budynku,
- analiza dokumentacji SANEPIDU,

Dyrektor przedszkola przedstawiła Komisji dane organizacyjne placówki. Przedszkole jest 2 oddziałowe, do którego uczęszcza 50 dzieci. Placówka jest czynna 9 godzin dziennie. Zatrudnione są 3 osoby - nauczyciele i 3 pracowników obsługi.
Placówka jest dobrze wyposażona w pomoce. Największym problemem są nieprawidłowości wynikające z niezgodności warunków technicznych obiektu z wymaganiami, jakim powinny odpowiadać placówki oświatowe.
Dyrektorkę przedszkola niepokoi fakt proponowanych zmian miejsca pobytu placówki na czas remontu do Domu Kultury w Wijewie na miejsce biblioteki.
Miejsce to może nie spełniać wymogów ponieważ nie posiada piwnicy na przechowywanie warzyw, kuchnia wspólna z użytkownikami organizowanych imprez i uroczystości, brak miejsca i możliwości wydzielenia placu zabaw .

Po wysłuchaniu wyjaśnień dyrektorki dokonano przeglądu pomieszczeń i całości budynku, oraz przeanalizowano dokumentację Państwowego Inspektoratu Sanitarnego
w Lesznie .
Komisja potwierdza, że pomieszczenia przedszkolne są niefunkcjonalne. Personel przedszkola , a w tym również personel kuchni nie posiada wydzielonej szatni
i sanitariatów.
Zagrożeniem jest również niedostateczny stan sanitarno-techniczny bloku żywieniowego.
W tej sytuacji celowym jest nie oddawanie tego problemu i przystąpienie do remontu kapitalnego budynku..

Wnioski i ustalenia pokontrolne
Mając na uwadze to wyjątkowe zaciszne i bezpieczne miejsce dla dzieci widzimy potrzebę pozostawienia przedszkola w parku.
Należałoby stworzyć blok żywieniowy i wejście od strony parku . W tej sytuacji celowe byłoby rozłożenie remontu na kilka lat np. w okresie wakacyjnym bieżącego roku wykonać przełożenie dachu.
Aby zlikwidować problem stanu sanitarno - technicznego kuchni rozważyć możliwość zorganizowania stołówki i kuchni na górze tego budynku.
Wnioskujemy o zainteresowanie się tą sprawą Komisji Gospodarczej .

Na tym protokół zakończono.


Podpisy Komisji RewizyjnejInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2003-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie